This is a temporary placeholder for the gaduMUD server homepage. The homepage should be up in about two weeks, tops.

To jest tymczasowa wersja strony serwera gaduMUD. Wlasciwa strona powinna sie pojawic za maksimum dwa tygodnie.